Enkele nieuwsflitsen vanuit de parochie.

Marietje jubileum
Jubileum pastoor van Dijk
Oogstfeest 2011
Pastoor v Dijk

Pastoor Ouwens vertrekt
Installatie Kapelaan v Dijk
Nieuwe pastoor en kapelaan
Afscheid Kapelaan Geelen/pastoor Mennen
125 jaar parochie
1e comm 09
maasticht
125 jaar parochie Vinkel

Herindeling Parochies
Goede Vrijdag Nu 09
Lourdes
Noveen 2008
Zeeuwse Koorschool
Afscheid Anita en Wiljo van het kinderkoor Vivo
Goede Vrijdag nu 2008
Diaken v Herwijnen
Noveen 2007
Harrie v Erp
Geluid in de kerk
Noveen 2006
Goede Vrijdag Nu viering
Herplaatsing Monument zinloos geweld
Schilderwerk
Terugplaatsing Monument
Noveen 2005
Installatie kapelaan
Pastoor Scheepers
Lourdes
Zinloos
kerk 50
Foto's kerk 50

Op zondag 13 jan 2013 viert Marietje Langens het feit dat zij zich 50 jaar heeft ingezet voor kerk en parochie.
De eerste jaren was dit in Oss de laatste 37 jaar in Vinkel in onze parochie.
Dit wordt gevierd met een eucharistieviering en een receptie op zondag 13 Januari de mis is om 11.00 uur in de kerk en de receptie van 12.30- 14.30 uur In het zijl te vinkel  

8 dec 2012 Pastoor van Dijk 12˝ Priester dit vroeg om een feestje
Na de druk bezochte viering was er gelegenheid tot feliciteren in het Parochiecentrum. Hiervan werd veelvuldig gebruik gemaakt door Vrijwilligers koren en parochianen. Het was dan ook een gezellige bijeenkomst waarbij men van een kopje koffie/thee of een glaasje wijn kon genieten.
we hopen dat onze pastoor nog lang bij ons in de parochie mag blijven 

op 21 Augustus was er weer een grootse openluchtmis op Heesch-Vinkel waar pastoor v Dijk en diaken v Herwijnen voorgingen in gebed en de dienst het weer was 's morgens wat nat maar een tent bracht uitkomst er waren toch een 500 mensen aanwezig de lucht klaarde op en het werd stralent weer op de dag

Kapelaan v Dijk wordt pastoor in Vinkel en Geffen en verzorgd diensten in Heesch op zaterdagavond.

Pastoor Ouwens heeft zijn taak als pastoor van onze parochie neergelegd dit vinden wij bijzonder jammer omdat we toch een goed samengewerkt hebben in de (te) korte periode die wij Ouwens als pastoor hebben gehad. We danken pastoor Ouwens voor al het gedane en wensen hem veel goeds in zijn verdere werk als pastoor van Nistelrode en Vorstenbosch.

Kapelaan v Dijk is geďnstalleerd in Vinkel en er was gelegenheid om met hem kennis te maken onder het genot van een kopje koffie na de dienst in het parochiecentrum van Vinkel. Na een vlotte dienst met veel nadruk op de liturgie werd de kennismakings receptie druk bezocht door de Vinkelse parochianen.

Na het vertrek van kapelaan Geelen en pastoor Mennen zullen twee nieuwe mensen voor deze taken benoemd worden.
pastoor Mennen zal opgevolgd worden door pastoor F Ouwens die ook pastoor is van Nistelrode/Vorstenbosch.Heesch
Deze neemt per 1 april de taken van pastoor op zich van de parochies Vinkel en Geffen.
kapelaan Geeelen zal worden opgevolgd door kapelaan David van Dijk. Deze heeft nog verplichtingen in zijn oude parochie en komt per 1 juli naar Vinkel en Geffen om zich daar volledig dienstbaar te maken voor de parochies Vinkel en Geffen en per augustus ook in Heesch.

Afscheid Kapelaan Geelen
Op eerste Paasdag zal kapelaan P Geelen afscheid nemen van de parochie Vinkel. De dienst van 1e Paasdag zal dan tevens de afscheidsdienst worden nadien is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. dit onder het genot van een kop koffie.
Kapelaan Geelen is sinds oktober 2006 in onze parochie werkzaam en verruild nu onze parochie voor een parochie in Eindhoven.
Pastoor Mennen neemt ook afscheid van de parochie Vinkel en wel per 1 april pastoor Mennen heeft de leeftijd van 65 jaar bereikt en gaat het wat rustiger aan doen. Hij blijft wel actief zijn parochie in Oss

12-06-09 op deze zondag werd in Vinkel het 125 jarig bestaan van de parochie gevierd.
De dag werd begonnen met een feestelijke hoogmis waaraan alle koren en harmonie ODIO meewerkten.
De voorgangers waren de nieuwe Deken v. Osch uit Uden en onze eigen kapelaan Geelen.
Na de dienst werd een beeld onthuld op het kerkplein door de Vice voorzitter Cor vd Wetering van de parochie
en Wethouder Rini vd Ven van de gemeente Maasdonk.
Het beeld wat gemaakt is door Jet van Zijl werd Rijkelijk ingezegend door Deken v Osch.
Er werd een serenade gegeven door de drumband.
Onderwijl werd ook de zitbank in gebruik genomen die door de Rabobank is geschonken van hun dividend uitkering.
Na deze plechtigheden werd er in Dorpshuis “ ’t Zijl” een Brunch gehouden waardoor de inwendige mens weer op krachten kwam.
Om 14.00 uur begon het concert dat gegeven werd ter gelegenheid van het 125 jarig jubileum.
Hieraan werkten ook weer harmonie ODIO, het Gemengd koor Vinkel, Derplu en niety te vergeten het jongerenkoor Connexion mee.
Het was een geslaagde dag waar veel mensen aan meegewerkt en vele van genoten hebben.

op 17 mei doen deden weer 28 communiecantun hun 1e communnie

op 5 mei zijn we met de KBO en parochie naar Maastricht geweest en hebben daar de kathedralen bezoch t sterre der zee en de baseliek van St Servaas na een flinke rondleiding van onze hapelaan en en drankje zij n we weer huiswaarts gekeerd

Op 12 Juli wordt er een feestelijke viering gehouden in verband met het 125 jarig bestaan van de parochie OLV vd Rozenkrans teVinkel
Hoe de precieze agenda eruit zal komen te zien is nog niet helemaal duidelijk maar wel is zeker dat er een feestelijke hoogmis zal worden gehouden. ook zal er een middagprogramma zijn op het kerkplein waaraan de koren alsook ODIO zal meewerken

In het voorjaar van 2009 is er een herindeling van dekenaten geweest en sinds die tijd zijn we van dekenaat Oss overgegegaan naar dekenaat Uden. Ook zijn er sinds begin April 2009 nieuwe ontwerpparochies ingedeeld en komen samen te werken met de parochies Geffen Nuland Vinkel Lith Lithooijen Maren Kessel Teefelen en Oijen. Er worden dus 8 parochies samengevoegd. In een van de oude parochies zal een hoofdkerk worden aangesteld waar elke dag een dienst wordt gehouden, de kerken in de andere parochies worden nevenkerk waar minimaal 1x per weekend een eucharistieviering wordt gehouden, of een kapel kerk. Er blijven in deze kerken uitvaartdiensten, huwelijken, 1e communie- en Vosmsel vieringen en ev gebedsdiensten gehouden. Dit alles moet in 2020 voltooid zijn. Over het verloop hiervan wordt bericht gedaan op deze site en via parochiebladen. of via de website van het bisdom 's hertogenbosch www.bisdomdenbosch.nl

Ook dit jaar was er weer volop belangstelling voor de uitvoering van Goede Vrijdag Nu na een ruime periode van voorbereiding hebben een 25 tal jongeren uit Nuland Geffen en Vinkel er weer een groots stuk neergezet in een volle kerk natuurlijk ook veel dank voor de begeleiding voor hun onbeperkte en belangeloze inzet

Op 25 januari komt de Zeeuwse koorschool naar Vinkel en zzullen de zondagsdienst van deze dag opluisteren met hun gezangen.
Oomdat zij ook 's morgens de dienst in Geffen verzorgen begind bij ons de vdienst om 11.30 uur.
Vol verwachting zien wij naar hen uit en hopen dat vele met ons naar hen komen luisteren

Lourdes
we zijn in de week van 12 -17 oktober met de parochies Geffen Vinken /Berkel Enschot naar Lourdes geweest. we hadden goed weer en een druk programma.
we hebben wederom vele dingen gedaan zoals voor zingen en lezen in de lichtprosessie, Sacramentprosessie, verschillende diensten, grote- en kleine kruisweg gelopen etc.
Ook hebben we vele ontmoetingen gehad met vele andere mensen en goede gesprekken om hen en ons te sterken in de levensweg
maw Lourdes was na 150 jaar nog volop in beweging

de noveen 2008 weer afgesloten met een goed gevoel vele mensen zijn gekomen om te bidden voor eigen intenties en die van anderen.
We willen iedereen bedanken die eraan meegewerkt heeft om het tot een groot succes te maken de gastpastores en de gastkoren die door de week zijn voorgegaan. de misdienaars die extra moesten aantreden de kapelaan en niet te vergeten wij die in de kerk zaten dat onze gebeden gehoord mogen worden en dat we inspiratie mogen krijgen om in
positive zin door te mogen gaan.

Afscheid Anita en Wiljo van het kinderkoor Vivo

op zaterdag 21 juni hebben Wiljo en Anita v Nuland afscheid genomen van het kinderkoor Vivo Zij hebben het kinderkoor sinds 2002 ge leid en begeleid en hebben vele mooie liederen geschreven en aangepast om de gezinsvieringen steeds weer op originele wijze op te luisteren  wij willen hen Hartelijk danken voor deze inzet. Wiljo en Anita blijven wel actief in de parochie bij het jongerenkoor wat ook regelmatig een optreden verzorgd hiervoor kunnen jongeren zich ook nog steeds aanmelden dus zing je graag dan ben je welkom opWoensdag avond van 20.30 -21.00 uur

op 21 maart werd in de Vinkelse kerk de 8e editie van Goede Vrijdag Nu gehouden na het vele oefenen van de koorleden de dansjes die werden ingestudeerd de bewerking van de foto's tot een mooie diashow van Youtube tot msn en waar het om draait het verhaal van Jezus' lijdensweg helemaal ingekleed met verhalen gedichten zang van de jongeren zelf bedacht ontdekt en gezongen het was wederom een inspirerende avond het publiek was ook weer in grote getale aanwezig wederom een volle kerk wat de stimulans geeft om toch ook volgend jaar zeker weer een nieuwe viering in elkaar te zetten. dank aan alle vrijwilligers en hulpverleners die deze avond tot een geslaagde gemaakt hebben

Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober wordt het afscheid gehouden van diaken Wim van Herwijnen.
De diaken zal in deze vieringen de preek verzorgen en mede voorgaan in de dienst. op zondag 28 oktober zal aansluitend aan de dienst van 11.00 uur gelegenheid zijn voor een persoonlijk afscheid.
De Diaken is sinds 1 april 1994 in onze parochie werkzaam en sluit dit op 28 oktober af.. Na 13,5 jaar volledige inzet voor de parochie en het parochie gebeuren is er een einde gekomen aan een tijdperk. Diaken van Herwijnen was vooral bezig met de medemens zoals huisbezoek en communie brengen bij zieken, huwelijks voorbereiding, voorbereiding dopen, gespreksavonden over geloven in deze tijd, preken en (mede)voorgaan in de diensten. Om maar wat zaken op te noemen. Wij als parochie mogen dankbaar zijn dat wij Diaken van Herwijnen zolang in ons midden mochten hebben en samen met hem kerk mochten zijn.
We wensen de diaken dan ook veel succes in de toekomst en hopen dat hij nog eens aan ons terugdenkt
Wim Bedankt

Ook in 2007 hebben weer vele meegedaan aan onze rozenkrans noveen van 29 sept tot 7 okt. we konden weer spreken van een succes. Vele intenties zijn binnengekomen vele kaarsen gebrand veel mensen hebben meegebeden dit doet ons goed en wij willen dan ook iedereen bedanken die aan het noveen hebben meegedaan de gastpriesters de gastkoren onze eigen kapelaan en bovenal diegenen die met ons gebeden en gevierd hebben tijden het rozenhoedje en de opvolgende eucharistieviering. iedereen bedankt en tot ziens gewoon in de dienst erbuiten of volgend jaar in editie 7 van "onze" Noveen.
Dat ieder zijn intentie in vervulling mag zien gaan

Harrie van Erp is in mei 2007 al twintig jaar als misdienaar/acoliet  actief in onze parochie
daarnaast neemt hij op woensdag ook de kostertaken voor zijn rekening en in de weekeinden spring Harrie regelmatig bij en helpt een handje met communie uitdelen mis-dienen wierroken etc kortom een echte duizendpoot en onmisbaar voor onze parochie.
We hebben dit jubileum in de dienst herdacht en hopen dat hij dit werk nog vele jaren mag blijven doen
Harrie bedank en suc6

8-4-07 het is even rustig geweest op onze nieuws site maar de volgende zaken hebben zich weer afgespeeld

vele jongeren uit Maasdonk en enkele uit Heesch hebben zich de afgelopen maanden ingezet om een nieuwe goede vrijdag u viering op te voeren. een totaal van 30 jongeren hebben zich extra ingezet

we mogen zeggen dat het weer een geweldig gebeuren was  iedereen bedankt Lees mees

we hebben net voor de Paasdagen onze geluidsinstallatie nog kunnen aanpassen zodat de sprekers voortaan beter te verstaan zijn en men nog meer kan meenemen van de erediensten

November 2006  Na 20 weken van schuren krabben nakijken en nog eens schuren weer nakijken en dan schilderen en lakken en nog eens lakken kunnen we de feestelijke mededeling geven dat de kerkbanken gereed zijn. helemaal in een nieuw jasje zodat ze er weer jaren tegen kunnen.
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk dank.

Op 8 oktober is Marietje Westerlaken gehuldigd door pastoor Mennen met een pauselijke onderscheiding voor al haar werk in de de parochie maar ook voor al hetgeen ze gedaan heeft voor maatschappelijk Vinkel.

Marietje proficiat

Noveen

we hebben weer onze jaarlijkse noveen gehouden in de eerste week van oktober deze noveen was wederom een groot succes vele hebben zijn samen gekomen en we hebben met allen gebeden tot Maria vele intenties zijn binnengekomen en vele kaarsen hebben gebrand dat ieders intentie een gunstige uitkomst mag hebben.

Allen dank voor uw komst en het samen bidden

We zijn al een heel eind opgeschoten met de banken schilderen we zij  nu aan de laatste loodjes bezig we denken over twee weken het schuren gereed te hebben en dan een week later het schilderwerk ook  zodat onze kerk er dan weer piekfijn uit ziet Meer...

Rozenkransnoveen 2006 Begint op 30 september 2006 het is alweer de 5e  noveen die gehouden wordt in de Vinkelse kerk wederom verwachten wij veel medechristenen die met ons een noveen willen houden de kerk is dan de gehele dag geopend en kunnen bloemen gebracht worden en er kan een noveenkaars worden aangestoken  die kaars brandt dan 9 dagen en nachten lang in de kerk bij Maria.  Meer..

op 30 juni is er weer een feestavond voor de vrijwilligers van de parochie deze zal gehouden worden in de feesttent op het pastoor Vogelsplein

op 26-6-06  zijn weer enkele mensen uit de parochie vertrokken naar Lourdes zij blijven een week daar en keren dan weer terug naar Vinkel en Geffen ook zijn er mensen ui Berkel Enschot mee gegaan en pastoor Scheepers is hun begeleider samen met het Lourdes Comité Vinkel Geffen 

21-5-06 hebben 32 kinderen hun eerste Heilige Communie gedaan in onze kerk we willen hen allen feliciteren en wij hopen dat zij nog vaak met ons de eredienst mogen vieren Meer..

21-4-06  ook dit jaar hebben de kinderen van groep 8 weer hun Vormsel gedaan 28 in getal dat zijn verder mogen groeien tot mensen met Jezus in hun vaandel en dat zijn niet vergeten hieraan terug te denken in de Blijde en moeilijke dagen van hun leven.

OP Goede Vrijdag 14-4-06 is er een nieuwe uitvoering geweest van Goede Vrijdag Nu deze uitvoering was erg druk bezocht de kerk zak wederom helemaal vol. bedankt aan allen die een bezoekje brachten. Het was wederom een prachtige presentatie van hoe plaatsen we het lijden van Jezus in ons eigen leven aangevuld met zang gedichten verhalen en muzikale ondersteuning. voor de teksten die dit jaar gebruikt zijn klikt u hier

Afscheid
Mw Mariet Westerlaken neemt na 10 jaar afscheid als vice voorzitster van het parochie bestuur zij wordt opgevolgd door Dhr Cor vd Wetering wij wensen hem allen veel succes en voldoening in zijn nieuwe functie

Schilderwerk

met ingang van een nieuw jaar krijgen we ook een nieuwe kerk zo lijkt het althans want op maandag 9 Januari zijn schilders begonnen met het schilderwerk binnen in de kerk als het wordt zoals het er nu uit gaat zien zullen we voortaan vertoeven in een verlichte kerk op het rechtse deel van de foto zien we de nieuwe kleur terwijl links nog de oude kleur heerst. Moge onze gedachten en daden in dit nieuwe jaar net zo verlicht worden als onze kerk     Foto's schilderwerk

Terugplaatsing

Na een tijd van fondswerving en voorbereiding is het monument tegen zinloos geweld teruggeplaatst op de plaats die voor velen een herkenningspunt geworden is onder grote belangstelling is na de avondmis van zaterdag 26-11-05 het monument onthuld door wethouder R vd Ven en ingezegend door Diaken W v Herwiijnen na afloop was er koffie in dorpshuis "Het Zijl" waarna er nog werd nagepraat over alle gebeurtenissen

 

 

Noveen

Op 1 oktober begon onze noveen van 2005 we Startte met een kersverse Kapelaan. We hadden ook dit jaar weer een goede opkomst en dat ondanks de vele speciale gebeurtenissen die al in onze parochie hebben plaatsgevonden we hopen dat de vele gebeden verhoord mogen worden. De kapelaan heeft over deze noveen ook en goed gevoel overgehouden dus al met al kunnen we het rozenkransnoveen van 2005 weer een succes noemen
 naar Noveen

Installatie kapelaan

We hebben in een eenvoudige Eucharistie viering op zaterdag 24 september om half 6 kapelaan P. Geelen geďnstalleerd als onze priester en voorganger in de diensten en samen met pastoor C.Mennen (die de preek verzorgde)  een welkom geheten in onze parochie na afloop van de dienst kon men met beide pastores van gedachte wisselen in de pastorie er werd onder het genot van een kopje koffie vanalles besproken pastoor Mennen zei dat hij zich alleen maar op de achtergrond bezig hield en dat kapelaan Geelen ons aanspreekpunt is voor alle zaken. kapelaan Geelen is steun toegezegd door het kerkbestuur en de parochieraad we wensen hem veel suc6 toe.

Installatie Kapelaan P Geelen zal geschieden . De kapelaan zal dan worden voorgesteld aan de parochianen door pastoor C Mennen deze zal ook de prediking van deze dienst voor zijn rekening nemen. Vol verwachting kijken we uit naar een eerste ontmoeting met onze pastoor en kapelaan. Natuurlijk wensen wij hun beide veel succes met hun nieuwe benoeming in onze parochies.

 

Afscheid Pastoor
De afscheidsreceptie is bezocht door vele parochianen het parochiecentrum was bijna te klein geworden de pastoor dank iedereen voor de warme woorden en het toegewenste geluk in zijn nieuwe werkplek voor de mensen in de kerk is er een afscheidsboekje uitgereikt aan alle gezinnen met daarin vele van zijn "mooiste Preken" van de afgelopen jaren en natuurlijk ook vele foto's om het geheel op te sieren het boekje is nog te bestellen via het parochie centrum iedereen dank voor de getoonde belangstelling belangstelling en tot ziens.

De afscheidsdienst van pastoor Scheepers in Vinkel zal zijn op zaterdag 17 september om 19.00 uur aansluitend zal een receptie in het parochie centrum plaatsvinden waar we de pastoor kunnen bedanken voor het gedane in onze parochie en succes wensen voor hetgeen nog gaat komen in de toekomst

Onze Pastoor heeft op zaterdag 2 juli medegedeeld dat hij zal gaan vertrekken en wel per 1 september. Het is voor velen van ons een bittere pil die we moeten slikken want we zijn in de laatste 6 jaar toch behoorlijk aan zijn enthousiasme en positieve inzet gewend geraakt. Ook heeft hij vele zowel binnen als buiten onze parochie het hart gestolen door altijd belangstellend en medelevend te zijn voor de medemens die dat nodig had. In Vinkel mogen we terug kijken op het ontstaan van nieuwe dingen zoals een Noveen in oktober verschillende werkgroepen zijn nieuw leven in geblazen en ook de geloofsgespreksgroepen elke 6 weken om beurten in Geffen of Vinkel. Ja, er is eigenlijk te veel om op te noemen en ieder heeft er zijn eigen herinneringen aan. We willen je niet graag missen

Hoezeer ons hart verdriet heeft over het vertrek van "ons pastoreke" gaat het leven toch door en tijdens zijn vakantie is bekend geworden dat er  opvolging is in de personen van pastoor  Drs. C Mennen die Administrator wordt en pastor P Geelen als Kapelaan

Drs C Mennen is nu reeds pastoor in de parochies H Geest en Maria Onbevlekt Ontvangen en waarnemend pastoor in de H Paulus
Mennen is geboren in Liessel op 12 maart 1945. Na studies op het klein- en grootseminarie van het bisdom Den Bosch werd hij op 31 mei 1969 tot priester gewijd. Hij was kapelaan in Aarle-Rixtel van 1969 tot 1972; kapelaan in Tilburg, parochie H. Margarita Maria, van 1972 tot 1980 en pastoor van dezelfde parochie van 1980 tot 1993. Van 1990 tot 1993 tevens pastoor van de parochie HH. Petrus en Paulus te Tilburg. Van 1993 tot 2003 pastoor van de parochie St. Martinus en St. Jan te Heeze.

 

Pastor Paul Geelen is op 10-10-1963 geboren te Maastricht en na eerst als chemisch laborant werkzaam te zijn geweest op 9 juni 2001 priester gewijd door Mgr. Hurkmans en op 1 februari 2003 benoemd in de Hoeksteen te Wijchen

We hopen op een prettige samenwerking met beide heren dat wijsheid, hoop en de liefde van de Heer hen en ons te deel zal vallen

 

Kerk 50 Jaar

Op 14 aug vierde de kerk dat het kerkgebouw van Vinkel 50 jaar geleden geweid werd door de toenmalige bisschop van Den Bosch Mgr. W. Mutsaerts. We hebben een hele mooie goed bezochte Eucharistie viering gehad met Bisschop Mrg Hurkmans, Deken Verbakel, Pastoor Scheepers en Diaken v Herwijnen als voorgangers.
de muzikale opluistering was in handen van het Gemengd koor Vinkel, Derplu en Vivo en Odio wat het tot een prachtig geheel maakte.

Na de dienst was er een brunch voor belangstellenden die te kennen hadden opgegeven mee te willen doen waar ook onze nieuwe kapelaan aanwezig was en kennis maakte met enkele parochianen. Rond half twee vertrok de stoet naar buiten waar door alle buurtverenigingen een spel werd gepresenteerd en uitgevoerd ondanks het matige weer was er toch nogal wat belangstelling om half vijf eindigde deze geslaagde middag en kunnen we terugkijken naar een mooi parochiefeest.

 Foto's

 

Beeldenroof

er is een rekeningnummer geopend 1294.86.507
De Gemeente Maasdonk heeft toegezegd om er alvast 10,000 Euro in te storten
Spar Hubers start een Kaarten actie de opbrengst zal gestort worden op het rekening nr
op de open dagen van de kerk op 28 en 29 Mei na de diensten zullen kaarsen verkocht worden ook die opbrengst word gestort op het nummer de Maria school houd elk jaar met de avond vierdaagse een sponsorloop voor een school ondersteunend project een gedeelte hiervan zal ook ten goede komen aan het rekeningnummer

 

 Vladeracken tekst

WO 11-mei: KUNSTROOF VINKEL
Onverlaten hebben zondagnacht en gisternacht naast het monument tegen zinloos geweld ook drie bronzen beelden gestolen vanaf het kerkplein van Vinkel. De kunstwerken waren een geschenk van wijlen pastoor G. Remmen. De Gemeenschap van Vinkel is geschokt door de brutale kunstroof. De drie beelden, een moeder met kind en een fluitende muzikant, vormen samen het kunstwerk. De blije boodschap. In de volksmond wordt het ook wel ‘de blije mens’ genoemd, naar de titel van een boekje dat pastoor Remmen in 1990 heeft geschreven. Volgens de huidige pastoor P. Scheepers van Vinkel, die diep ontdaan is door de recente vernielingen in het dorp, is het kunstwerk begin jaren negentig gemaakt door een atelier in Helvoirt. Korte tijd voor het overlijden van pastoor Remmen is de beeldengroep op het kerkplein onthuld, om precies te zijn op 29 maart 1992. Afgelopen zondagnacht zijn moeder en kind van hun sokkel gelicht en maandagnacht is de fluitende muzikant ontvreemd.
 
DO 12-mei: MOGELIJK HERBOUW MONUMENT
De kans bestaat dat Maasdonk een nieuw monument tegen zinloos geweld in Vinkel laat maken. Het bronzen beeld van een gebroken hart ten nagedachtenis aan Chr. Van der Loop is deze week met geweld weggehaald vanaf het Pastoor Vogelsplein. Donderdag heeft wethouder R. van de Ven een gesprek met de familie van Chr. van der Loop, die in 2000 door zinloos geweld in Vinkel om het leven kwam. De wens van de familie is doorslaggevend. “Of het monument tegen zinloos geweld daadwerkelijk terugkeert op het plein hangt af van de familie. Ik wil dat niet voor hen al op voorhand gaan invullen”, aldus Van de Ven, die verbijsterd is over de beeldenroof. Volgens Van de Ven is het monument niet weggehaald door iemand uit de gemeente Maasdonk, want dat kan hij zich niet indenken. Volgens de wethouder kan het monument tegen zinloos geweld, ontworpen door kunstenares I. Hegeman uit Geffen, desgewenst opnieuw gemaakt omdat er nog een mail van bestaat.  “Mocht het kunstwerk opnieuw worden gemaakt, dan zal het in ieder geval zeer goed beveiligd moeten worden, want een herhaling van dit afschuwelijke feit willen we uiteraard voorkomen.
ZA 14-mei: VINKEL HERBOUWT MONUMENT

Vinkel herbouwt zijn monument tegen zinloos geweld en de andere beelden die afgelopen week werden geroofd. Het monument tegen zinloos geweld is een herinnering aan de in 2000 door zinloos geweld omgekomen Christ van der Loop. Er zijn al acties gestart om de benodigde 30.000 euro bij elkaar te krijgen. De replica’s moeten in augustus klaar zijn. De gemeente Maasdonk heeft tot herbouw besloten na overleg met de familie Van der Loop en het parochiebestuur. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.

 VR 20-mei: VINKELSE BEELDEN IN OPSPORING VERZOCHT

De vier beelden die vorige week in Vinkel zijn gestolen, waaronder het monument tegen zinloos geweld, komen maandag aan de orde in het tv-programma Opsporing verzocht. Dinsdagavond besteedt ook Bureau Brabant op omroep Brabant er aandacht aan. De politie houdt er volgens een woordvoerster serieus rekening mee dat het de daders om het brons te doen was, waar de beelden van waren gemaakt.

Lourdes 

De Pastoor in met een kleine 50 Parochianen uit Vinkel en Geffen Naar Lourdes.

Ze zijn vrijdag morgen 20 mei om7.00 uur vertrokken en zullen op 27 mei 2005 weer terug komen

Foto's van de Lourdes reis 2005