Geluidsinstallatie Parochie Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans te Vinkel

De geluidinstallatie van de Vinkelse kerk liet al enige tijd te wensen over.
Het kerk gebouw is van beton en steen en wat aankleding betreft rustig te noemen dit had tot gevolg dat er in de kerk een mooie lange nagalm te horen is wat erg goed klinkt als er een koor zingt als het koor stopt kun je nog bijna 3 seconden nagenieten van de galm in de kerk dit is een genoegdoening voor het menselijk oor.

Het verhaal wordt een beetje minder leuk als je mensen moet uitversterken in de kerk zoals lectoren diaken Pastoor en kapelaan.
Dan begint de galm een hinderlijk probleem te worden omdat iedereen langzaam moet spreken en steeds moet wachten tot de galm weg is om een beetje verstaan baar te blijven. Vooral mensen met een lage stem hebben hiervan veel hinder omdat de lage tomen veel langer blijven hangen in de kerk en ze zijn dus bijna niet uit te versterken wat tot gevolg heeft dat de mensen in de kerk de lectoren diaken kapelaan niet of nauwelijks kunnen verstaan en dus niets meekrijgen van de eredienst Preek afsluitend woordje etc wat weer leidt tot mensen die thuis blijven omdat ze er toch niets van verstaan.

Dit willen we niet  hebbe we gezocht naar een oplossing voor het probleem na vele tussenstops zijn we beland bij Cantorsound daar vonden we op de website een vragen formulier dat we in konden vullen over hoe de situatie nu is en hoe we dachten dat hij moest zijn na het invullen en opsturen van het formulier kregen we en één dag bericht van we hebben jullie bericht ontvangen en we willen komen kijken wat we kunnen doen om het te veranderen.
Na een rondleiding in de kerk en inventarisatie van de aanwezige apparatuur werd er een plan opgesteld met een goed geluid garantie dit wil zeggen een goed verstaanbaar geluid door de gehele kerk met behoud van zoveel mogelijk eigen materiaal.

Op de vraag wanneer dit zou kunnen werd geantwoord de nood is hoog actie nemen is erg belangrijk in deze kerk en werden er meteen mensen vrijgemaakt om de volgende dag al aanpassingen te verrichten in de vorm van een andere versterker, vervangen microfoons en afstellen aanwezige luidspreker boxen  en installatie al met al hadden we binnen 24 uur na ons eerste afspraak al een goed werkend systeem in onze kerk. het geheel werd afgerond met een serie tests die het geluidsgedrag in de kerk in beeld brachten en een certificaat van verstaanbaarheid.

De aanwezige ringleiding in de kerk is ook op deze versterker aangesloten en werkt prima naar behoren en de kerktelefoon waar we eerst een voorversterker voor nodig hadden om het geluid bij de mensen thuis te krijgen werk nu zonder voorversterker beter en helderder dan voorheen ook hebben we een aantal aansluitmogelijkheden voor extra microfoons bij zang door solisten etc

Al met al zijn wij (en de mensen in de kerk, gezien de reacties) erg tevreden over de handelswijze van de Firma Cantorsound om ons geluid in de kerk te verbeteren zeker de snelheid waarmee gehandeld werd is het vermelden waard. Ook door materialen die nog voldoen te blijven gebruiken zijn de kosten beperkt gebleven. iets wat niet onbelangrijk is in deze tijd.

Op de site van Cantorsound zijn verschillende downloads te vinden met betrekking tot geluid en lezen in het kerkgebouw