De kerk van Vinkel

De kerk
De diensten
Wat is kerk zijn ?                                                            

De Kerk

Onze kerk is eigenlijk een modern monument
van een eeuwen oud geloof. 

Wat moet je je daar bij voorstellen?

 

Dit komt omdat we een van de eerste moderne kerken hebben van Nederland.Sommige mensen zeggen dat het saai is en kil maar zoals je hierboven ziet valt dat best wel mee hoor en men fluistert dat in de Vinkelse kerk meer dan tien verschillende kleuren te ontdekken zijn. Zoals je ziet biedt onze kerk vanaf alle plaatsen goed zicht op het altaar dat bij vele van de oudere kerken nogal eens tekort schiet. De Vinkelse Parochiekerk is ontworpen door J.A. de Reus uit Oss en wordt een zogenaamde “betonkerk” genoemd. De kerk bied plaats aan ongeveer 400 personen en is soms nog te klein De aannemer die het geheel verwezenlijkte was Q de Veer uit Geffen. Als we de kerk van Vinkel binnenstappen komen we in een prachtige ruimte waar het altaar centraal staat. Hier wordt dus uitstekend geaccentueerd dat de Heilige mis het voornaamste is in ons leven. Het centrale van deze plaats heeft de architect ook benadrukt door het plafond van het priesterkoor hoger te maken dan de ruimte waarin de gelovigen zitten, en vooral door het priesterkoor meer licht te geven dan in het kerkschip reeds het geval is. De ene ambo (preekstoel)valt ook direct op. Vanaf deze centrale plaats komt het woord van God ons tegemoet. Iedereen kan de predikant of lezer goed zien en horen. Op 1e  Paasdag 1955 werden de nieuwe klokken van onze kerk gedoopt door Jos. A. J. van Herpt, de deken van Oss. Als assistenten bij deze plechtigheid waren naast pastoor H. van Iersel, aanwezig de Weh. Kruisen, leraar aan het kleinseminarie en rector Beex uit Den Bosch die als peter en meter fungeerden. De grootste luidklok is gedoopt met de naam “Dominus” en weegt 501 kg. Als randschrift staat er: “Zoals gij Hem hebt zien hemelvaren, zo zal Hij wederkomen.” Deze klok is daarom tevens de slagklok voor het uurwerk. De middelste luidklok heet Maria  De kleinste luidklok heet Joseph.

De patroonheilige van onze kerk is Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.

De geschiedenis luid:

Dat op 7 oktober 1571 het westen werd bevrijd van de bedreiging van de Turken door de overwinning bij Lépanto, wordt toegeschreven aan het rozenkransgebed. Deze verjaardag is echter geen uitnodiging tot herdenken van een historisch gebeuren, maar om de plaats van Maria in het heilmysterie van Christus te ontdekken. Op speciale wijze is Maria verbonden met de menswording, het lijden en de glorievolle verheerlijking van de Zoon van God. Als de Moeder van God begroeten wij haar met de woorden van de engel Gabriël: “Wees gegroet, Maria.”

                                                                                                                                          Top

De Diensten

 Over de diensten in onze kerk kunnen we melden dat er ieder weekend twee vieringen  zijn:

De eerste is op zaterdag om 17.30 uur.

De tweede is op zondag om 11.00 uur.

Verder is er elke week sinds 14 mei op woensdag een avondviering voor de zieken van Vinkel om 19.00 uur.

Misintenties  Hiervoor kunt U formulieren halen achter in de kerk of op de pastorie.

De Weekendvieringen worden zoveel mogelijk opgeluisterd door een van onze koren, waardoor er steeds weer een goede sfeer hangt in de kerk. Soms echter word de diens opgeluisterd door een gastkoor, die houden dan meestal verband met uitwisselingen of met een speciaal thema.

We hebben een breed scala aan koren zoals :

             Het Kinderkoor Vivo     Met kinderen van de Basisschool

Vivo betekent Vinkels Volk en verzorgd de gezinsvieringen zoals Moeder- en  Vaderdag, vieringen Rond de Eerste Communie, St Nicolaas viering en tal van andere diensten. Hierbij worden liedjes ingestudeerd die vlot in het gehoor liggen en feestelijk gezongen kunnen worden (meestal met een danspasje). Dit koor word gedirigeerd door Anita Pennings geholpen door verschillende ouders die ook hun steentje willen bijdragen.
Repetities zijn donderdag van 18.30 - 19.00 uur in de kerk

            Het Jongerenkoor Gudts   Met jonge mensen van het voorgezet onderwijs

Gudts Betekent Geloof Uiten Door Samenzang en waar komt dan die T vandaan zult u zich afvragen? Nou die komt van het Engelse Guts wat beteken lef en durf. Zoals u zult horen als dit koor zingt durven zij de uitdaging aan om als jongeren in de kerk bezig te zijn en er iets moois van te maken. Ze oefen op donderdag van 19.15- 20.00 uur in de kerk

            Het Tussenkoor Deplu   Met mensen tussen de 30 en ± 50 jaar

Derplu is de afkorting van dertig plus en is 10 jaar geleden opgericht door mensen die gezellig samen willen zingen en daarbij ook in de kerk willen bijdragen tot mooie vieringen. Het repertoire is eigentijds en vlot waardoor er sfeer en kracht van dit koor uitstraalt. Ook luistert derplu de avondwake op zodat deze een speciaal karakter krijgen.
repetities op Maandag van 20.15- 21.45 uur in de kerk

            Het Gemend Koor           Met mensen van boven de 50 jaar

Het gemengd koor is het meest aan het woord bij ons in de kerk. Dit komt omdat zij de Jubilea - en de uitvaartdiensten verzorgen en zij verzorgen  ieder weekend (meestal op zondag) een mis. Het koor zingt zowel Nederlands als Latijn en Gregoriaans. De muzikale leiding ligt bij
Bert vd Broek en Ad Wouters die organist is.

Repetities op woensdag  om 19.30 uur in het zijl

  De Maria kapel van onze kerk is elke dag open.

Het is niet zo’n grote kapel maar wel sfeervol en intiem en 
hier kun je dus altijd terecht om een kaarsje aan te steken 
of voor een persoonlijke vraag of gebed! 
Ook kun je hier eens rustig nadenken over wat je bezig houdt en 
over wat je zorgen baart. Er is een Maria boek waar men vragen 
of intenties op kan schrijven. Voor deze gebeden of vragen word 
in het weekend aandacht gevraagd tijdens de voorbeden.

Omdat onze parochie gewijd is aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is er in de maanden mei en oktober op woensdag na de dienst een rozenkrans gebed (Het rozenhoedje) Waar iedereen vrijwillig aan kan deelnemen en dat voorgegaan word door de pastoor of de diaken

Er gelden speciale roosters voor Kerstmis en Pasen en in de goede week zijn er meerdere diensten.

De kerk is meestal 1½  uur voor de H. mis geopend en sluit meestal weer een uurtje na de dienst.  

Top

Wat is kerk zijn nog meer?

 

Kerk zijn is niet alleen het gebouw maar ook iets van jezelf wat je samen met anderen deelt waardoor je iets voor een ander kunt betekenen.

Naast de pastoor zijn er tal van mensen werkzaam in de parochie zowel bestuurlijk als uitvoert is een parochie afhankelijk van vele vrijwilligers die hun beste kunnen en kennis van zaken in brengen. Als we beginnen op het bestuurlijke vlak komen we eerst het Parochie bestuur tegen. Zij zijn belast met vele zaken van juridische en materiele aard, de vertegenwoordiging van de parochie naar buiten, stimulering van de vele vrijwilligers in de parochie en het geven van adviezen aan de pastoor t.a.v. het pastorale beleid. Het bestuur komt eenmaal in de maand in vergadering bijeen en voorts zo vaak als dit noodzakelijk is.

 Daarnaast kennen we een parochie vergadering. Deze heeft in onze parochie een adviserende taak naar het parochiebestuur en de pastores toe. Om zaken beter voor te bereiden is de parochie vergadering verdeeld in werkvelden. In elk werkveld is een van de leden van het parochiebestuur coördinator. De werkvelden  kunnen werkgroepen begeleiden en zo mogelijk nieuwe activiteiten opstarten.

 Dan is er een pastorale werkgroep met als voornaamste taak om er zorg voor te dragen dat de geloofsvorming in onze parochie een voortdurend proces is. Bij de uitvoering van de pastorale zorg zijn, naast de pastores, ook vele vrijwilligers betrokken. Het begeleiden en stimuleren van al degenen die de pastorale zorg in onze parochie uitoefenen is een belangrijke taak van de pastorale kerngroep.

 Als we de bestuurders hebben gehad blijven er de uitvoerders over en die zijn verdeeld over verschillende werkvelden zoals :

 Liturgie:

            Hoe beleven we ons geloof in de verschillende vieringen

Dus alle activiteiten die te maken hebben met erediensten en vieringen die binnen het kerkgebouw plaats vinden

Diaconie:

            Dit is het zorg dragen voor elkaar en voor mensen buiten onze parochie.

Hierin ligt de belangrijkste taak van de christen: het klaar staan voor de ander door directe hulp, maar ook door zich open te stellen voor grotere maatschappelijke problemen, deze te signaleren en proberen om te buigen in de richting van een vreedzame en leefbare wereld.

Catechese:

                        Kennis nemen van en vertrouwd raken met de persoon van Jezus Christus en zijn manier van leven door het zoeken van sporen van de bevrijdende God in deze tijd.

Persoonlijk Pastoraat:             Het verwoorden van het geloof dat er in ons leeft.

           Top