Vinkel   

Vinkel Enkele details uit het dorp Vinkel    
School De vinkelse Maria school voor het basisonderwijs                                                              
Zinloos geweld Het idee alleen al.
Terug naar de kerk de aandacht terug bij de kerk.
Koren  Wie luisteren de Heilige Mis op?
Vinkelse zaken

Vinkel 

   

Zomaar een dorpje in het Brabantse land tussen Oss en Den Bosch. Met een paar duizend inwoners zijn we een niet zo’n grote maar wel een hechte gemeenschap. Bij ons dorpje horen nog een paar dorpen nl. Geffen en Nuland waarmee we samen de gemeente Maasdonk vormen. Sinds de herindeling zijn we dus één gemeente, iets wat voor die tijd wel anders was toen hoorde we bij vijf gemeenten. Te weten Geffen.Nuland, Berlicum, Heeswijk-Dinther en Heesch. Ondanks dat we klein zijn hebben we een verschillende winkels waar je je boodschappen kunt doen en meteen de laatste nieuwtjes kunt beluisteren. Er is wel een grote bedrijvigheid, van oudsher zijn er vele Boerderijen en transport bedrijven gevestigd in ons dorp. Het aantal boerderijen is wel dalende maar andere bedrijfjes groeien als kool en je kunt dan in Vinkel alles laten uitdenken, maken, repareren en vervoeren.

 

School

Er is een mooie school met een ongeveer 300 kinderen dit in 2001 nog bijna helemaal verbouwd is. 
Er is daar een team van vele jonge en ervaren leerkrachten die de kinderen goed opleiden voor het vervolg onderwijs in de nabij gelegen dorpen en steden. Naast de leerkrachten zijn er ook nog vele vrijwilligsters werkzaam die kinderen begeleiden waar mogelijk b.v. met werken op de computer, of het helpen van kinderen die wat meer moeite hebben met de aangeboden stof. Ook nemen verschillende vrijwilligsters de taak op zich om de school te versieren met kerst, karnaval, pasen, en andere gelegenheden. Elke klas heeft een klasse ouder die met de leraar samen de uitstapjes, verjaardagen en excursies van de groep regelt. De klasse ouder zitten in de ouderraad die samen weer zaken regelen als Brigadiers bij de oversteek plaatsen, schoolreisje en algemene ondersteuning bij bijzondere gelegenheden.


We hebben ook een paar speeltuintjes voor de kinderen in onze “nieuwe wijken” staan. Waar onze kinderen buiten de schooltijden zich kunnen vermaken en samen kunnen spelen en ravotten. We zijn nog een vrij groen dorp dus er staan overal wel bomen en struiken waar je niet altijd in mag klimmen. Maar ze kleden wel de weg en wijk en beetje aan waardoor het wel vriendelijk kijkt in zo'n straat. De speeltuintjes en beplanting worden veelal bijgehouden door vrijwilligers van de buurtverenigingen.


Zinloos geweld


    Ook waren we minder gelukkig met het feit dat ook in Vinkel een groep mensen een ander doodtrapten voor wie weet wat voor reden. Een zwaar geval van zinloos geweld. Broer vd Loop heette de man die het trof. Hij stond goed aangeschreven in het dorp en zette zich op vele plaatsen als vrijwilliger in. 
    Vinkel stond voor een paar weken in de belangstelling van heel Nederland en dan na een poosje gaat ieder weer zijn eigen weg en goede voornemens van dit mag nooit meer gebeuren vervagen al snel. 
    Hoe kunnen we blijvend gedenken dat zoiets niet kan en mag was de vraag?   
    Er is voor hem en voor vele andere slachtoffers van zinloos geweld een monument opgericht op ons dorpsplein.  Dit word onderhouden door de kinderen uit groep 8 van de Maria (basis) school, in Vinkel.
helaas werdt dit beeld gestolen voor de waarde van het metaal erg he!

er werdt door gemeente bedrijfsleven en de gemeenschap weer geld bijeen gebracht voor een nieuw monument dan nu weer prijkt op ons dorpsplein.

 

Terug naar de kerk.

Maar bovenal hebben we een monumentale Pastorie uit 1884 en een mooie moderne kerk. Een van de eerste in zijn soort zonder veel poespas, maar alles wat je nodig hebt is er! Een actieve Kapelaan, een Diaken, veel vrijwilligers en een nog meer parochianen die regelmatig naar de kerk komen.Dit jaar zijn er rond de 30 communiekanten en een vijfentwintig vormelingen.Om zo'n kerk er netjes uit te laten zien is er van alles nodig veel spullen en apparaten, maar vooral veel mensen die er wat vrije tijd in willen steken. zoals een groep mensen die de tuin en het kerkhof netjes en schoon houden. Kijk maar eens in je eigen tuin hoeveel werk te doen is als je die netjes bij wilt houden. Ook in de kerk moet er nogal eens gepoetst worden want een kerk is een groot huis met open deuren en dan waait er nogal eens wat in. En met de vele mensen die er komen blijft er soms wel eens wat achter. Maar we hebben een kerkpoets groep die er dan voor dat er regelmatig met stofzuiger en bezem door de kerk heen geveegd word en dat de banken weer eens geboend worden. We hebben het dan nog niet over de groep mensen die elke week zorgen dat er weer een bloemetje of een bloemstukje staat op het altaar en bij Maria. Ook de beelden die er in de kerk staan moeten regelmatig in de was en daarna weer uitgeboend worden. Een druk bedrijfje niet dan? En dan zijn er natuurlijk ook iedere week enkele diensten : op zaterdag om half 6 en zondag om 11 uur. Daar moet natuurlijk ook het nodige voor gebeuren. De dienst word meestal opgeluisterd door een koor dat ook weer regelmatig moet repeteren, er moeten boekjes gemaakt worden voor speciale diensten zoals 1e communie, vormsel, moederdag, vaderdag, MOV en nog vele andere gelegenheden waar we even bij stil willen staan. Verder zijn er nog taken zoals het openen van de deuren, het klaar zetten van de Beker, de wijn en de hosties. De lampen en de kaarsen moeten aangemaakt worden en het moet een beetje warm zijn in de kerk en dat hoort dan weer bij de taken van de koster. Een koster is iemand die meestal binnen en soms net buiten de kerk werkt. Het is zijn taak ervoor te zorgen dat alle reilen en zeilen rondom de kerk (het gebouw) en de diensten een beetje soepel verlopen. Je moet zorgen dat er altijd voldoende materialen aanwezig zijn dat we iets kunnen vervangen als dat nodig is bijvoorbeeld dat de lampen vervangen worden als deze kapot gaan. Of dat er nieuwe kaarsen komen als de oude op zijn en dat de boekjes voor de dienst klaar liggen. En natuurlijk mag de koster voor elke H mis de klokken luiden! Bij ons is dat een half uur van te voren dan weten de parochianen dat ze moeten opschieten want de dienst begint over een half uur. En als de dienst is afgelopen dan mag je alles weer netjes schoonmaken en weer opbergen. Kaarsen en lampen uitmaken en de kerk sluiten natuurlijk. Alleen onze Maria kapel niet die blijft open want als er iemand is die dag en nacht ter beschikking wil staan dan is dat toch wel Onze Lieve Vrouwe. Hier kun je een gebeurtenis overdenken, je verhaal vertellen en even bidden of gewoon een kaarsje opsteken voor steun en toeverlaat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Top

De Kerk van Vinkel

De Diensten

 Over de diensten in onze kerk kunnen we melden dat er ieder weekend twee vieringen  zijn:

De eerste is op zaterdag om 17.30 uur.

De tweede is op zondag om 11.00 uur.

Verder is er elke week op woensdag een avondviering voor de zieken van Vinkel om 19.00 uur.

Misintenties  Hiervoor kunt U formulieren halen achter in de kerk of op de pastorie.

De Weekendvieringen worden zoveel mogelijk opgeluisterd door een van onze koren, waardoor er steeds weer een goede sfeer hangt in de kerk.
Soms echter word de diens opgeluisterd door een gastkoor, die houden dan meestal verband met uitwisselingen of met een speciaal thema.    

Koren

We hebben een breed scala aan koren zoals :

             Het Kinderkoor Vivo     Met kinderen van de Basisschool

Vivo betekent Vinkels Volk en verzorgd de gezinsvieringen zoals Moeder- en  Vaderdag, vieringen Rond de Eerste Communie, St Nicolaas viering en tal van andere diensten. Hierbij worden liedjes ingestudeerd die vlot in het gehoor liggen en feestelijk gezongen kunnen worden (meestal met een danspasje). Dit koor word gedirigeerd door  vacature

De repetities zijn op donderdag van 18.30 - 19.15 uur

            Het Jongerenkoor Connection  Met jonge mensen van het voorgezet onderwijs

Zoals u zult horen als dit koor zingt durven zij de uitdaging aan om als jongeren in de kerk bezig te zijn en er iets moois van te maken.  Dit koor word gedirigeerd door Anita v Nuland geholpen door  haar man Wiljo die ook zijn steentje bijdraag door de muzikale omlijsting

. De repetities zijn op Woensdag van 20.30-21.15 uur

            Het Tussenkoor Deplu   Met mensen tussen de 30 en ± 50 jaar

Derplu is de afkorting van dertig plus en is i 1990 opgericht door mensen die gezellig samen willen zingen en daarbij ook in de kerk willen bijdragen tot mooie vieringen. Het repertoire is eigentijds en vlot waardoor er sfeer en kracht van dit koor uitstraalt. Ook luistert derplu de avondwake op zodat deze een speciaal karakter krijgt. de repetities zijn op maandag van 20.15 21.45 uur in de kerk
Ze bestaan momenteel uit ong. 40 leden

            Het Gemengd Koor           Met mensen van boven de 50 jaar

Het gemengd koor is het meest aan het woord bij ons in de kerk. Dit komt omdat zij de Jubilea - en de uitvaartdiensten verzorgen en zij verzorgen  ieder weekend (meestal op zondag) een mis. Het koor zingt zowel Nederlands als Latijn en Gregoriaans. De muzikale leiding ligt bij Bert vd BroekDe repetities zijn op dinsdag om 19.30 in de kerk te Vinkel

Goede Vrijdag Nu

Elk jaar vanaf begin januari oefent er een speciaal koor met leden uit Vinkel Geffen Nuland en Heesch voor de Goede Vrijdag nu viering dit is een eigentijdse Goede Vrijdag viering verzorgd door jongeren zij repeteren van 19.00 20.00 u op maandag in de kerk

 

De kerk is meestal 1  uur voor de H. mis geopend en sluit meestal weer een uurtje na de dienst.