De Katholieke kerk kent verschillende sacramenten:

Ik wil proberen simpel uit te leggen het hoe en waarom van sacramenten.
tevens wil ik de link leggen naar hoe we ze in onze parochie toedienen en welke werkgroepen we hiervoor hebben als aanspreekpunt

Doopsel
Het eerste krijg je als je net geboren bent en dat is het sacrament dat doopsel heet.
Het sacrament van het doopsel houdt in dat je opgenomen wordt in de geloofsgemeenschap van Jezus.
Dit is niet iets wat je zelf beslist maar de beslissing wordt genomen door je ouders.
Je kunt je doopbelofte later zelf met het Vormsel bevestigen.

1e Communie
Het tweede Sacrament is de Eucharistie dit is het ontvangen van het lichaam van Christus door middel van de communie waar bij de hostie het lichaam en de wijn het bloed van Christus geworden zijn tijdens de Consecratie. Wij doen dit zoals Jezus ons voordeed tijdens het laatste avondmaal waar Hij zei: "Blijf dit doen om Mij te gedenken." Je mag hieraan deelnemen  na je eerste H Communie

Vormsel
Het derde sacrament dat je kunt ontvangen is het sacrament van het Vormsel
Je bent nu wat groter gegroeid en begint je steeds meer te ontwikkelen naar een eigen persoon in de maatschappij.
Hoewel je nog een beetje aan de kleine kant bent maar je wereld wordt al wat groter je bent klaar voor het Vormsel.
het Vormsel is een vervolg op de doop en nu je groter bent en zelf kunt kiezen kies je bij het Vormsel zelf voor Jezus en deze keuze wordt bezegeld door een Bisschop of abt die de handen oplegt en je tekent en chrisma

 

Huwelijk
Het vierde sacrament is het Huwelijk dit de verbintenis tussen man en vrouw. Bij het huwelijk vragen we aan God tot het geven van onvoorwaardelijke liefde aan elkaar. Want ook al hou je veel van elkaar soms wordt het toch ben je het niet altijd eens met elkaar, en als het soms moeilijk wordt dan kunnen we een steuntje in de rug van God wel gebruiken. Vraag dan de genade om elkaar te kunnen vergeven en verder te kunnen gaan.

Priesterschap
Het vijfde sacrament is Priesterschap dit is een gewijd ambt dat ontstaat via handoplegging en wijding door de bisschop van het bisdom. Het druk een onuitwisbaar merkteken in de persoon dat daardoor van anderen onderscheiden wordt. Het sacrament laat Jezus werken door die mensen.

Boete
Het zesde sacrament is de Boetedoening (Biecht) dit is een erg belangrijk sacrament dat door Jezus is ingesteld. Heb je iets verkeerd gedaan dan kun je daar van wakker liggen heb je spijt van die dingen dan kun je Jezus vragen om vergeving. Je kunt dan verder gaan met je leven zonder die last mee te dragen. Je moet dan wel je leven verbeteren en proberen niet steeds dezelfde fouten te maken.

Ziekenzalving
Het zevende sacrament is De Zieken zalving ofwel Heilig Oliesel genoemd. Dit sacrament kun je ontvangen als je heel erg ziek bent of als je heel erg te lijden hebt onder alle omstandigheden waar je mee te maken hebt. Dus niet als je een griepje hebt of als je oud bent maar als mensen denken dat je dood gaat. Het is niet alleen om beter te worden maar om je steun te geven dat Jezus je zal helpen als je zelf niet meer kunt.

Je ziet dat sacramenten in iedere levensfase passen
je wordt geboren   doop
je wordt groot   Vormsel
je leven lang   Eucharistie
je ontmoet iemand    Huwelijk
je geven voor Jezus    Priesterschap
je doet het verkeert   Boetedoening
je bent in levensgevaar   Ziekenzalving

Dit laat ook zien dat Jezus zich altijd in je interesseert hoe jong of hoe oud je ook bent.
en het enige wat jij hoeft te doen is je in Jezus te interesseren.