Parochieberichten De Goede Herder, geloofsgemeenschap OLV de Rozenkrans Vinkel.

 

 

 

Overleden op zondag 23 februari Joke van de Ven – Wonders in de leeftijd van 71 jaar.

 

Er worden tot nader bericht geen vieringen meer gehouden in de kerk om uitbreiding van het corona virus te voorkomen.

Uitvaarten en dopen worden in kleine kring gehouden.

Let op berichtgeving we houden u op de hoogte.

 

Zaterdag 14 mrt.        17.30 uur        Eucharistieviering mmv Derplu

Misintentie

Josina Smits – van de Ven

 

Zaterdag 21 mrt.         17.30 uur        Eucharistieviering mmv Gemengd Koor      

misintentie

Eerste jaargetijde Tinie  Pennings – van Gogh

Eerste jaargetijde Bert van Helvoort

Bert en Tina van de Ven – van Wanrooij ( vrjd)

Gerardus van Griensven ( vrjd) en overleden familieleden

Walda Seelbach – van der Wielen

 

Zaterdag 28 mrt.        17.30 uur        Eucharistieviering mmv Derplu

Misintentie

Eerst jaargetijde Tonny Broeksteeg – Raaymakers

M. van der Heijden- Gloudemans en overleden familieleden

Fam. van de Ven – van Wanrooij

Ouders van Schaijk – Dollevoet en overleden familieleden

Joke van de Ven - Wonders

 

 

 

 

Hoe vlug tijd kan gaan hebben we gemerkt nu er alweer vier jaar voorbij zijn sinds de fusie van onze zes gemeenschappen tot één nieuwe parochie met daarbij de benoeming van een Parochiebestuur met daarin uit iedere gemeenschap twee mensen.

Omdat het natuurlijk heel onwenselijk is dat al deze mensen in één keer stoppen omdat hun termijn voorbij is hebben we een tijdje gepraat over en gewerkt aan een rooster van aftreden en ieders wensen en mogelijkheden daarbij meegenomen.

Voor een nieuwe termijn van vier jaar tot en met 1 februari 2023 zijn dan ook benoemd;

Wim van Lith als Vice-voorzitter (Vorstenbosch)

Heidi Vervenne als secretaris (Nistelrode)

Wim Platenburg als penningmeester (Vinkel)

Als leden zijn herbenoemd Rob Hanssen (Heesch), Jan Jacobs (Heesch), Gerrit van den Helm (Geffen), Guy van Mackelenberg (Nuland), Cor van de Wetering (Vinkel), Jan Raaijmakers (Nistelrode).

Voor Geffen is er ook een aspirant lid maar dat is nog niet benoemd en de pastoor heeft geen herbenoeming nodig maar blijft gewoon de voorzitter terwijl de andere teamleden officieel geen deel uitmaken van het bestuur maar wel bij alle vergaderingen aanwezig zijn met hun eigen inbreng.

We hebben helaas afscheid moeten nemen van de heer Hans Hoeben uit Geffen die is overleden en de heren Henk van Kessel (Vorstenbosch) en Herman Roelofs (Nuland) die met dank voor hun inzet en bijdrage zijn terug getreden.

 

Namens het Parochiebestuur,

Fr. Ouwens pastoor-voorzitter

 

Gereedschapkist.

In de Mariakapel staat een kist waarin men gereedschap kan deponeren dat  men thuis niet meer gebruikt. Het gereedschap wordt ingezameld voor Afrika.