Parochieberichten De Goede Herder, geloofsgemeenschap OLV de Rozenkrans Vinkel.

 

Ben je ziek, heb je koorts of andere corona klachten

Blijf thuis!

Bij binnenkomst handen ontsmetten.

Hou anderhalve meter afstand als je niet uit 1 huishouden komt.

Wij doen ons best om verspreiding van corona te voorkomen. Helpen jullie ook mee?

 

Overleden op dinsdag 11 augustus Marie van Dijk - Ruijs in de leeftijd van 90 jaar.

Overleden op donderdag 27 augustus Theo Verhallen in de leeftijd van 86 jaar

Overleden op zondag 11 oktober in de leeftijd van 91 jaar Tonny van de Ven – van der Wielen

2021

Overleden op donderdag 7 januari  Lenie van de Ven – van der Zanden in de leeftijd van 88 jaar.

Overleden op zaterdag 9 januari Jet van Niftrik – van der Pas in de leeftijd van 85 jaar.

Overleden zondag 23 mei in de leeftijd van 93 jaar Marie van den Braak – Dobbelsteen.

.

 

 

 

Zaterdag 26 juni         17.30 uur        Eucharistieviering

Misintentie

Marietje Smits – van den Meerendonk (vrjd)

 

Zaterdag 03-07           17.30 uur        Eucharistieviering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave Misintenties

Cor vd Wetering

Kosten € 12,00

Tel: 06-53551414

Opgave parochieolv@hetnet.nl

Of wetering.cm@kpnmail.nl

 

 

 

 

Gereedschapskist.

In de Mariakapel staat een kist waarin men gereedschap kan deponeren dat  men thuis niet meer gebruikt. Het gereedschap wordt ingezameld voor Afrika.

 

 

Hoe vlug tijd kan gaan hebben we gemerkt nu er alweer vier jaar voorbij zijn sinds de fusie van onze zes gemeenschappen tot één nieuwe parochie met daarbij de benoeming van een Parochiebestuur met daarin uit iedere gemeenschap twee mensen.

Omdat het natuurlijk heel onwenselijk is dat al deze mensen in één keer stoppen omdat hun termijn voorbij is hebben we een tijdje gepraat over en gewerkt aan een rooster van aftreden en ieders wensen en mogelijkheden daarbij meegenomen.

Voor een nieuwe termijn van vier jaar tot en met 1 februari 2023 zijn dan ook benoemd;

Wim van Lith als Vice-voorzitter (Vorstenbosch)

Heidi Vervenne als secretaris (Nistelrode)

Wim Platenburg als penningmeester (Vinkel)

Als leden zijn herbenoemd Rob Hanssen (Heesch), Jan Jacobs (Heesch), Gerrit van den Helm (Geffen), Guy van Mackelenberg (Nuland), Cor van de Wetering (Vinkel), Jan Raaijmakers (Nistelrode).

Voor Geffen is er ook een aspirant lid maar dat is nog niet benoemd en de pastoor heeft geen herbenoeming nodig maar blijft gewoon de voorzitter terwijl de andere teamleden officieel geen deel uitmaken van het bestuur maar wel bij alle vergaderingen aanwezig zijn met hun eigen inbreng.

 

 

 

Namens het Parochiebestuur,

Fr. Ouwens pastoor-voorzitter