Parochieberichten De Goede Herder, geloofsgemeenschap OLV de Rozenkrans Vinkel.

 

 

 

Zaterdag 22 feb.         17.30 uur        Carnavalseucharistieviering mmv ‘t Kumt Goed

                                                           Sleuteloverdracht en bekendmaking

                                                           Ereburger

Misintentie

Eerste Jaargetijde Jan van der Doelen

Maria Johanna van Griensven – van der Linden (jrgt) en overleden familieleden

 

Woensdag 26 feb.      18.00 uur        Aswoensdagviering mmv Gemengd Koor

 

Zaterdag 29 feb.         17.30 uur        Eucharistieviering mmv  Derplu

misintentie

Eerste jaargetijde Fien van Grunsven – Langens

Piet van Grunsven

Jo van der Wielen – van den Elzen en overleden Familieleden

Cor van Ewijk

Jan en Marie van Lokven – Braam en overleden familieleden

Jan van Beek , Jo van Beek – Jacobs (vrjd)

Piet Leeijen, Mien leeijen – Ploegmakers (vrjd), Marcel Leeijen en zoontje Tim

 

Zaterdag 07 mrt.        17.30 uur        Eucharistieviering mmv Gemengd Koor

Misintentie

Nicolaas van Schaijk, Adriana van Schaijk – van Grinsven en overleden familieleden

Gerrit van den Elzen

M. van der Heijden – Gloudemans en overleden familieleden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe vlug tijd kan gaan hebben we gemerkt nu er alweer vier jaar voorbij zijn sinds de fusie van onze zes gemeenschappen tot één nieuwe parochie met daarbij de benoeming van een Parochiebestuur met daarin uit iedere gemeenschap twee mensen.

Omdat het natuurlijk heel onwenselijk is dat al deze mensen in één keer stoppen omdat hun termijn voorbij is hebben we een tijdje gepraat over en gewerkt aan een rooster van aftreden en ieders wensen en mogelijkheden daarbij meegenomen.

Voor een nieuwe termijn van vier jaar tot en met 1 februari 2023 zijn dan ook benoemd;

Wim van Lith als Vice-voorzitter (Vorstenbosch)

Heidi Vervenne als secretaris (Nistelrode)

Wim Platenburg als penningmeester (Vinkel)

Als leden zijn herbenoemd Rob Hanssen (Heesch), Jan Jacobs (Heesch), Gerrit van den Helm (Geffen), Guy van Mackelenberg (Nuland), Cor van de Wetering (Vinkel), Jan Raaijmakers (Nistelrode).

Voor Geffen is er ook een aspirant lid maar dat is nog niet benoemd en de pastoor heeft geen herbenoeming nodig maar blijft gewoon de voorzitter terwijl de andere teamleden officieel geen deel uitmaken van het bestuur maar wel bij alle vergaderingen aanwezig zijn met hun eigen inbreng.

We hebben helaas afscheid moeten nemen van de heer Hans Hoeben uit Geffen die is overleden en de heren Henk van Kessel (Vorstenbosch) en Herman Roelofs (Nuland) die met dank voor hun inzet en bijdrage zijn terug getreden.

 

Namens het Parochiebestuur,

Fr. Ouwens pastoor-voorzitter

 

Gereedschapkist.

In de Mariakapel staat een kist waarin men gereedschap kan deponeren dat  men thuis niet meer gebruikt. Het gereedschap wordt ingezameld voor Afrika.