AGENDA 2012

De wergroepleden zijn:

Angelique van Dijk
Saskia Jaegers
Miranda Janssen
Judith Ketelaars
Linda Ketelaars

Geachte ouders, verzorgers communiecanten.

 

Hierbij nodigen wij u uit voor een voorlichtings- en aanmeldingsavond betreffende de  1e Heilige Communie, op dinsdag 20 september 2011 van 19.30 uur tot 20.30 uur in de pastorie.
Deze avond willen wij u graag informeren over de gang van zaken met betrekking tot de voorbereiding op de 1e  Heilige Communie.

 

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

 

Bij deze brief hebben wij toegevoegd:

                                   

Indien u uw kind deze avond wilt aanmelden, dient u het aanmeldingsformulier volledig ingevuld mee te brengen en het inschrijfgeld € 30.00 contant te betalen anders kunnen wij uw kind niet inschrijven.

 

Dit is de enige avond dat u uw kind kunt aanmelden.

De 1e  Heilige Communie zal zijn op zondag 3 juni 2012.

Heeft uw kind een speciaal dieet, wilt u dit dan bij inschrijving doorgeven?

 

Mocht u vooraf vragen hebben nav de ontvangen informatie, neem dan gerust contact op met Miranda Janssen tel. 5321036, emailadres :  janssen.huub@home.nl.

Wij hopen van harte u op deze avond welkom te mogen heten.

 

Met vriendelijke groet,

Pastoor Van Dijk
Werkgroep 1e Communie.


 

Hierbij willen wij u enige uitleg toereiken op het programma en de voorbereiding op het ontvangst van de 1e Heilige Communie van uw kind op 3 juni 2012.

 

De bijeenkomsten zijn op vrijdagmiddag in de pastorie. Van 13.30 – 15.00 uur. 
2 keer wordt daar van afgeweken (16 dec. 2011 en 29 maart 2012)
Per bijeenkomst krijgt uw kind 30 minuten catechese en/of we gaan naar de kerk. Er wordt 30 minuten aan een werkje gewerkt en er wordt 30 minuten besteed aan het werkboek.
Het bijgevoegde jaarprogramma wordt u eenmalig aangeboden.

Tijdens de presentatieviering zal het communiewerkboek uitgereikt worden aan uw kind.
Hierbij is het de bedoeling dat u samen met uw kind de hoofdstukken in dit werkboek thuis doorwerkt (zie het programma) en dat uw kind het werkboek elke bijeenkomst meebrengt
zodat we gezamenlijk de hoofdstukken met de kinderen kunnen bespreken.
Mocht uw kind een keer niet kunnen, laat het ons dan even weten,
(Miranda tel: 5321036)

Uw kind is pas vanaf 13.20 uur welkom bij de ingang van de pastorie. Eerder is er geen werkgroeplid aanwezig.
Als u uw kind na een bijeenkomst komt ophalen, vragen wij u buiten te wachten.
Zodra de kinderen klaar zijn, komen ze naar buiten (anders wordt het een chaos in de gang.)
Als er kinderen zijn die zeggen dat ze alleen naar huis mogen, gaan wij ervan uit dat dit zo is.
U bent hiervoor zelf verantwoordelijk!

Door het jaar heen zijn er gezinsvieringen waar u met uw kind altijd van harte welkom bent.
De uitnodigingen voor de gezinsvieringen krijgt uw kind via school mee.

Indien uw kind een tekst heeft gekregen om te lezen in een viering en hij/zij door omstandigheden niet in staat is om deze tijdens de viering voor te lezen, laat dit dan tijdig weten aan Linda Ketelaars tel: 5320767.

Tijdens de communieviering worden er foto’s gemaakt en gefilmd, deze kunt u kopen en bijbestellen op een avond die tzt bekend wordt gemaakt.

Op 20 september 2011, tijdens de voorlichtings- en aanmeldingsavond op de pastorie, kunt u uw kind aanmelden, middels het formulier wat u meegekregen heeft.
Er wordt verwacht dat 1 van de ouders minimaal 1 keer meehelpt als hulpouder bij een bijeenkomst op de pastorie.
Later ontvangt u een lijst wanneer u bent ingedeeld. Mocht u op de ingedeelde datum niet kunnen, ruil dan zelf met een andere ouder maar laat het ons wel even weten!

Wij wensen u samen met uw kind een hele fijne voorbereidingstijd op de 1e Heilige Communie toe!

 

Pastoor Van Dijk
Werkgroep 1e Communie.


 

OP WEG NAAR
DE
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
2012

 

 

Parochie O.L.Vrouw vd Rozenkrans, Vinkel.

 

 

EEN GEZAMENLIJKE VOORBEREIDING VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS.

Samen met de kinderen maken we een ontdekkingstocht naar de band tussen God en mensen; de persoon van Jezus Christus en Zijn blijvende aanwezigheid in de Eucharistie en wat Zijn leven voor ons kan betekenen. En dit alles natuurlijk op een kind-vriendelijke manier!
Onze tocht gaat langs catechese-bijeenkomsten, vieringen in de kerk en opdrachten voor thuis. Voor de ouders is er ouderavond. Deze avond is van wezenlijk belang voor de voorbereiding op de eerste Communie.

ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN:

 

      in Vinkel op: 3 juni 2012.

 

Als Pastoor en werkgroep vinden wij de voorbereiding op het ontvangen van de eerste Communie (op het voor het eerst volledig deelnemen aan de viering van de Eucharistie) een zeer belangrijke zaak. Wij hopen en verwachten dat u deze

 

Miranda Janssen – van Helvoirt, Kastanjelaan 46 Vinkel. 073-5321036.
e-mail: janssen.huub@home.nl


EEN RIJKE ERVARING

 

Eerste Communie! Dat woord roept heel wat op. Herinneringen aan de eigen kindertijd: een feest; nieuwe kleren; cadeaus; veel mensen. Een feest ook, dat nog steeds veel parochie-vrijwilligers en ouders bezighoudt in een gezamenlijke zorg om de inhoud. Behalve een feest is de eerste Communie op de EERSTE PLAATS een bouwsteen in de opbouw van onze kerk!
De eerste Communie is:
Het sacrament dat KINDEREN binnenleidt in de GELOOFSGEMEENSCHAP die EUCHARISTIE viert.
Je kunt kinderen in een korte tijd niet alles leren over kerk en eucharistie. Wel kun je proberen kinderen GEVOELIG te maken voor wat eucharistie voor gelovige mensen betekent. Daarnaast mogen wij de kinderen VERTROUWD maken met de viering ervan.

Kinderen vertrouwd maken met het vieren van de geloofsgemeenschap omvat 3 dimensies:

 

Vertrouwd maken is een proces van langere tijd. Vertrouwd maken betekent ook dat de omgeving van het kind betrokken wordt in de voorbereiding op de eerste Communie. De ouders en het GEZIN die de eerste verantwoordelijken voor het kind zijn en blijven; maar ook de PAROCHIE zelf, die vertrouwd gemaakt moet worden met de nieuwe leden in haar midden. De school kan ook ondersteunend zijn in de voorbereiding.

OPZET VAN HET PROJECT

In onze parochie hebben we 4 jaar geleden voor een nieuw Communieproject gekozen dat, naar wij menen, recht doet aan de kinderen en hun ouders, alsook aan het geloof en de traditie van de RK. Kerk. Een project dus, waarbij niet alleen de kinderen actief zijn, maar ook de ouders en de parochie betrokken worden.
Uitgaande van de BELEVINGSWERELD van de kinderen wordt ingegaan op de betekenis en de waarde van de eucharistie voor ieders persoonlijke leven en voor de kerk als geheel. We staan stil bij de inhoud van het VIEREN van de parochiegemeenschap gedurende het liturgisch jaar. Dit wordt telkens geillustreerd door verhalen uit de BIJBEL. Daarnaast is er een duidelijke afwisseling tussen CATECHESE en VIERINGEN in de kerk. een goede voorbereiding vraagt om het binnenleiden van kinderen in het samen vieren van het geloof. Zo ervaren kinderen hoe een gemeenschap haar geloof viert en wat er bij een viering hoort.


AANMELDINGS-FORMULIER

 

 

Achternaam:

 

Roepnaam:

 

Volledige doopnamen:

 

Geboorte-datum:

 

Adres:

 

Postcode:

 

Woonplaats:

 

Telefoon:

 

Evt. mobiel nummer:

 

Gedoopt op:

 

In welke kerk:

 

School:

 

Te:

 

Groep:

 

Wil DVD van de communieviering  ja/nee

 

E-mail adres: